seo

звук, музика, звукови услуги, звукообработка


ЗВУКООБРАБОТКА

Предлаганите от ателие “DIGITALISIMUS” услуги за звукообработка са насочени предимно в две направления:

За меломани

  • Прехвърляне на грамофонна плоча /LP/ 33 и 45 об/мин. на CD. Услугата включва почистване на плочата, отстраняване доколкото е възможно на “пуканки” и други дефекти, честотно възстановяване /доколкото е възможно/ на записа.
  • Прехвърляне на магнетофонна лента или касета (МС) на CD. Услугата включва честотно възстановяване /доколкото е възможно/ и снижаване нивото на белия шум /доколкото е възможно/, корекции на нивата на каналите.
  • Извличане на съдържанието на проблемни CD и копиране.
  • Прехвърляне Mini Disc /MD/-CD и обратно.
  • Всякакъв монтаж на почти всички звукови файлове.

Битови

  • Битови и семейни записи – прехвърляне на CD на стари записи от касета (MC) или магнетофонна лента, представляващи семейна ценност.

звук, звукови услуги, звукообработка